هەرچەن لە پارێزگاگە بویە دیویگ.. دهۆک دەس نوییگ لە کۆڕۆنا وەشتێد

Category: هــــه‌واڵ كــوردى

Date: 2020-10-15T09:00:47+0000
هەرچەن لە پارێزگاگە بویە دیویگ.. دهۆک دەس نوییگ لە کۆڕۆنا وەشتێد
شەفەق نیوز/ وەڕێۆبەرایەتی تەندروسی پارێزکای دهۆک، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان خاسەوبوین ١٤٦ تووشهاتگ لە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە پارێزگاگە.
وەڕێۆبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ١٤٦ تووشهاتگ کۆڕۆنا وەیەکجاری لە تووشهاتنیان خاسەوبوین، تا ژمارەی خاسەوبویەگان بڕەسێدە ٧٤٢٠ کەس.
وەڕێۆبەرایەتیەگە وتیش؛ هیمان ٨٠٦٩ تووشهاتگ پەتاگە هانە خەسەخانەگان لە ژیر چەودیری تەندروسی.

related

دهۆک داوای هاوردنەوەی قەیەغەی گشتگیر لە هەرێم کوردستان کەێد

Date: 2020-10-02 11:22:01
دهۆک داوای هاوردنەوەی قەیەغەی گشتگیر لە هەرێم کوردستان کەێد

دهۆک وەردەوامە لە سەکەفتن لەبان کۆڕۆنا

Date: 2020-09-22 11:51:48
دهۆک وەردەوامە لە سەکەفتن لەبان کۆڕۆنا

دهۆک سەرکەفتن بیوەرینیگ لەبان کۆڕۆنا ئەنجام دەێد

Date: 2020-12-08 10:12:54
دهۆک سەرکەفتن بیوەرینیگ لەبان کۆڕۆنا ئەنجام دەێد

دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-07 10:05:26
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

مردن وەرپرسیگ ئەمنی لە دهۆک وەکۆڕۆنا

Date: 2020-09-26 08:42:15
مردن وەرپرسیگ ئەمنی لە دهۆک وەکۆڕۆنا

دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-16 10:28:50
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-03 12:25:53
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمارکەێد

دهۆک ئامادەکاری ئەرا دابەشکردن واکسین دژوە کۆڕۆنا کەێد

Date: 2021-03-03 12:25:41
دهۆک ئامادەکاری ئەرا دابەشکردن واکسین دژوە کۆڕۆنا کەێد