هەرێم کوردستان ١١١٤ تۊشهاتن و ١٦ مردن وە کۆڕۆنا توومار کەێد

Category: هــــه‌واڵ كــوردى

Date: 2021-10-12T14:17:14+0000
هەرێم کوردستان ١١١٤ تۊشهاتن و ١٦ مردن وە کۆڕۆنا توومار کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان توومارکردن ١١١٤ تۊشهاتن نوو وە ڤایرۆس کۆڕۆنا لە ماوەی ٢٤ سەعات گوزەیشتە، تا گشت شمارەی تۊشهاتنەیلە بڕەسێدە ٣٤٤٧٤٥. 

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ١٨٨٣ بیمار لە پەتاگە خاسەو بۊین تا گشت شمارەی خاسەوبۊیەیلە بڕەسێدە ٣١٧١١٤٦. 

بەیاننامەگە باس مردن ١٦ بیمار لەوەر پەتاگە لە دۊیاترین ٢٤ سەعات کردن تا گشت شمارەی مردنەیلە بوودە ٦٠٥٤.                   

related

کۆڕۆنای کوردستان.. ١٣ مردن و ١٠٤٩ تۊشهاتن

Date: 2021-10-04 16:00:54
کۆڕۆنای کوردستان.. ١٣ مردن و ١٠٤٩ تۊشهاتن

  ٩ مردن و ١٣٦٠ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-10-05 15:57:11
   ٩ مردن و ١٣٦٠ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

کۆڕۆنای هەرێم کوردستان.. ٢٢٨٠ تووشهاتن و ٢١ مردن

Date: 2021-08-08 13:15:45
کۆڕۆنای هەرێم کوردستان.. ٢٢٨٠ تووشهاتن و ٢١ مردن

كوردستان ١٨ مردن و زیاتر لە ١٥٠٠ تووشهانن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-08-29 14:25:18
كوردستان ١٨ مردن و زیاتر لە ١٥٠٠ تووشهانن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

هەرێم کوردستان رێژەی بیوەرینیگ لە تووشهانەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-07-25 12:12:16
هەرێم کوردستان رێژەی بیوەرینیگ لە تووشهانەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

  ٩ مردن و ١٣١٦ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-10-06 17:18:34
   ٩ مردن و ١٣١٦ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

١٩ مردن و زیاتر لە ٢٥٠٠ تووشهاتن کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-08-09 14:59:21
١٩ مردن و زیاتر لە ٢٥٠٠ تووشهاتن کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

کۆڕۆنای کوردستان.. ١٦ مردن و ١٥٧٣ تووشهاتن

Date: 2021-08-31 17:02:32
کۆڕۆنای کوردستان.. ١٦ مردن و ١٥٧٣ تووشهاتن