یەک نیسان لە هەرێم کوردستان بویە پشوو فەرمی

یەک نیسان لە هەرێم کوردستان بویە پشوو فەرمی
2024-03-30T13:47:24+00:00
شەفەق نیوز/ بڕیارە رووژ 1 نیسان لە سەرجەم دامودەزگایەیل هەرێم کوردستان پشوو فەرمی بوود.

وەپای یاسای پشوو فەرمیەیل هەرێم، رووژ دووشەمە،  ١ی نیسان ٢٠٢٤، لەوەر سەر ساڵ نوو ئاشووریەگان لە سەرجەم دامودەزگایەیل پشوو فەرمیە.

هەمیش بیجگە لەو رووژە، بڕوار ٩ نیسان لەوەر رمیان رژیم وەرین عراق و ئازادی عراق کریەێدە پشوو، و رووژ ١٧ نیسان لەوەر سەر ساڵ ئێزیدیەگان پشوو فەرمیە.

Shafaq Live
Shafaq Live