كۆڕۆنای هەرێم کوردستان.. ٦٩ تووشهاتن نوو و چوار مردن

Category: هــــه‌واڵ كــوردى

Date: 2021-01-14T12:36:54+0000
كۆڕۆنای هەرێم کوردستان.. ٦٩ تووشهاتن نوو و چوار مردن

شەفەق نیوز/ تاقێگە تەندروسیەگان لە هەرێم کوردستان لە دویاترین ٢٤ ساعەت، ٦٩ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمار کردن، تا گشت ژمارەی تووشهاتنەگان بڕەسێدە ١٠٤٨٤٣.

وەزارەتەگە لەبەیانامەی هەڵوێست رووژانەی پەتاگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ٩٧١ بیمار لە پەتاگە خاسەو بوین تا گشت ژمارەی خاسەوبویەگان بڕەسێدە ٨٣٨٧٢.

وەگورەی بەیاننامەی وەزارەتەگە، چوار تووشهاتگ وە ڤایرۆسەگە لە دویاترین ٢٤ ساعەت مردن، تا گشت ژمارەی مردنەگان بوودە ٣٤٣١.

related

كۆڕۆنای هەرێم کوردستان لە ٦٠ هەزار تووشهاتن رەد کەێد

Date: 2020-10-16 13:17:20
كۆڕۆنای هەرێم کوردستان لە ٦٠ هەزار تووشهاتن رەد کەێد

كۆڕۆنای کوردستان.. ٥٣٠ تووشهاتن نوو وزیاتر لەنیمیان خاسەوبوین

Date: 2020-11-19 12:40:02
كۆڕۆنای کوردستان.. ٥٣٠ تووشهاتن نوو وزیاتر لەنیمیان خاسەوبوین

كۆڕۆنای کوردستان.. ٣٣١ تووشهاتن نوو و ٣٣٨ خاسەوبوین

Date: 2020-12-02 16:20:03
كۆڕۆنای کوردستان.. ٣٣١ تووشهاتن نوو و ٣٣٨ خاسەوبوین