زیاتر لە 900 ئاوارە هالە هەرێم کوردستان

2023-01-24T08:27:20.000000Z

شەفەق نیوز/ حکومەت هەرێم کوردتان، ئمڕوو سێشەممە، ئامار شمارەی ئاوارەیل و پەنابرەیل عراقی و بیانیەیل لە هەرێم کوردستان راگەیان.

فەرمانگەی راگەیانن و زانیاری لە حکومەت هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لەدویای قەیران سوریا و هەڵگیرسان جەنگ داعش لە عراق و سوریا، هەرێم کوردستان شمارەیگ گەپ لە پەنابەرەیل پەنائەرای هاوردنە.

لەبەیاننامەگە وتیش، وەپای کۆتا ئامار وەڕێەوبەرایەتی کووچ و کووچەرەیل وەزارەت ناوخوەی، لەساڵ 2022 شمارەی گشت ئاوارەیل لە هەرێم کوردستان رەسیەس ئەرا665 هەزار، شمارەی  پەنابەرەیل زیاترە لە 248 هەزار کەس.

لە بەیاننامەگە دیاریکرد شمارەی ئاوارەیل ک لە ناو کامپ دانشتنە رەسێدە 230 کەس و شمارەی ئاوارەیل دەیشت کامپەیل رەسیە ئەرا 490 هەزار و 92 کەس.

وتیش، لە هەرێم کوردستان 248 هەزار و 434 کەس پەنابەر هەس، ک 93 هەزار و 966 پەنابەر  لەناو کامپن و 154 هەزار و 468 پەنابەر لەدەیشت کامپن.

Shafaq Live
Shafaq Live