دهۆک وەردەوامە لە سەکەفتن لەبان کۆڕۆنا

Category: هــــه‌واڵ كــوردى

Date: 2020-09-22T11:51:48+0000
دهۆک وەردەوامە لە سەکەفتن لەبان کۆڕۆنا
شەفەق نیوز/ وەڕێۆبەرایەتی تەندروسی پارێزکای دهۆک، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان خاسەوبوین ١٢٦ تووشهاتگ لە ڤایڕۆس کۆڕۆنا.
وەڕێۆبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ وت: دویای وەگردن چارەسەری، وخەفتنیان ئەرا ماوەیگ لە خەسەخانەگە، ١٢٦ تووشهاتگ لە ڤایڕۆسەگە خاسەوبوین، و لەخەسەخانە دەرچگن.
بەیاننامەگە دیاریکرد ک وەخاسەوبوین ئی تووشهاتگەیلە ئمڕوو، بڕ گشتی خاسەوبوینەگان لە پارێزگای دهۆک رەسیە سێ هەزار و ٨٣٦ کەس، وهیمان پەنج هەزار و ٧٥١ تووشهاتگ کۆڕۆنا هانە ژیر چارەسەری.

related

خاسەوبویەیل نوو لەکۆڕۆنا لە دهۆک

Date: 2020-10-10 11:11:44
خاسەوبویەیل نوو لەکۆڕۆنا لە دهۆک

دهۆک سەرکەفتن بیوەرینیگ لەبان کۆڕۆنا ئەنجام دەێد

Date: 2020-12-08 10:12:54
دهۆک سەرکەفتن بیوەرینیگ لەبان کۆڕۆنا ئەنجام دەێد

ئەرا یەکەم جار لەی جوورە.. تووشهاتن خاسەوبویەیلیگ وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

Date: 2020-10-11 11:41:59
ئەرا یەکەم جار لەی جوورە.. تووشهاتن خاسەوبویەیلیگ وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

دهۆک داوای هاوردنەوەی قەیەغەی گشتگیر لە هەرێم کوردستان کەێد

Date: 2020-10-02 11:22:01
دهۆک داوای هاوردنەوەی قەیەغەی گشتگیر لە هەرێم کوردستان کەێد

دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-07 10:05:26
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

هەرچەن لە پارێزگاگە بویە دیویگ.. دهۆک دەس نوییگ لە کۆڕۆنا وەشتێد

Date: 2020-10-15 09:00:47
هەرچەن لە پارێزگاگە بویە دیویگ.. دهۆک دەس نوییگ لە کۆڕۆنا وەشتێد

دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-03 12:25:53
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمارکەێد

مردن وەڕێۆبەر گشتی گەشتوگوزار دهۆک لەوەر تووشهاتنی وە کۆڕۆنا

Date: 2020-12-14 09:42:38
مردن وەڕێۆبەر گشتی گەشتوگوزار دهۆک لەوەر تووشهاتنی وە کۆڕۆنا