دهۆک هوشداری لە ڤایرۆسەیل ئامێر هەناسە لە وەرز زمسان کەێد

Category: هــــه‌واڵ كــوردى

Date: 2021-10-14T10:32:21+0000
دهۆک هوشداری لە ڤایرۆسەیل ئامێر هەناسە لە وەرز زمسان کەێد

شەفەق نیوز/ وەڕیەوبەر تاقێگەیل مەرکەزی لە تەندروسی دهۆک لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، هوشداری لە شەپۆل چوارەم کۆڕۆنا لە گشت عراق کرد.    

دکتۆر رەوەند عەقراوی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەترسی لە شەپۆل چوارەم ڤایرۆس کۆڕۆنا وەگەرد وەرز زمسان لە عراق هەس، وباس پەیوەندی زیایبۊن ڤایرۆسەگە وە ئامێر هەناسە کرد.

عەقراوی دووپات لە گرنگی وەرگردن واکسینەگە ئەرا وەرگردن هەر شەپۆل نوویگ کردن و دیاری کرد ک بایەتە ئاست وەاکسینکرەن لە عراق بڕەسێدە ٧٥% تا وەگری کۆمەڵگایی دروس بوود.                      

related

بەرزەوبوین خاسەوبوینەگان لە کۆڕونا لە دهۆک

Date: 2020-10-13 08:19:33
بەرزەوبوین خاسەوبوینەگان لە کۆڕونا لە دهۆک

هەرێم کوردستان ١٩ مردن و ١٣٧٨ تۊشهاتن کۆڕۆنا توومار کەێد

Date: 2021-09-17 13:54:26
هەرێم کوردستان ١٩ مردن و ١٣٧٨ تۊشهاتن کۆڕۆنا توومار کەێد

هەرێم کوردستان ١٢٣٦ تۊشهاتن و ١٩ مردن وە کۆڕۆنا توومار کەێد

Date: 2021-09-23 15:25:49
هەرێم کوردستان ١٢٣٦ تۊشهاتن و ١٩ مردن وە کۆڕۆنا توومار کەێد

کۆڕۆنای کوردستان.. بەرزەوبۊن مردنەیل و ئارامگرتن تۊشهاتنەیل

Date: 2021-09-28 17:26:35
کۆڕۆنای کوردستان.. بەرزەوبۊن مردنەیل و ئارامگرتن تۊشهاتنەیل

  ١٨ مردن و ١٣٥٣ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-09-30 15:56:48
   ١٨ مردن و ١٣٥٣ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

داوەزین گەورەیگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای هەرێم کوردستان

Date: 2021-10-16 13:49:43
داوەزین گەورەیگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای هەرێم کوردستان

پارێزگار دهۆک ئەرا دانیشتوەیل: نزیکیمن لە کارەسات و لەماڵ دەرنەچن

Date: 2021-07-28 09:48:01
پارێزگار دهۆک ئەرا دانیشتوەیل: نزیکیمن لە کارەسات و لەماڵ دەرنەچن

هێزەیل عراق لە شوینیگ ستراتیژی لە باکوور کوردستان جیگر بوون

Date: 2021-08-04 13:57:35
هێزەیل عراق لە شوینیگ ستراتیژی لە باکوور کوردستان جیگر بوون