دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Category: هــــه‌واڵ كــوردى

Date: 2020-10-16T10:28:50+0000
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

شەفەق نیوز/ وەڕێۆبەرایەتی تەندروسی گشتی لە پارێزگای دهۆک، ئمڕوو جمعە، راگەیان خاسەوبوین زیاتر لە ٢٥٠ تووشهاتگ کۆڕۆنا لە پارێزگاگە.

وەڕێۆبەرایەتیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ وت: ٢٥٧ تووشهاتگ لە ڤایڕۆسەگە خاسەوبوین و لە خەسەخانەگان دەرچکن وەرەو ماڵەیلیان.

بەیاننامەگە وتیش: خاسەوبوینەگان لە پارێزگاگە رەسینە ٧٦٧٧ کەس.

related

ئەرا یەکەم جار لەی جوورە.. تووشهاتن خاسەوبویەیلیگ وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

Date: 2020-10-11 11:41:59
ئەرا یەکەم جار لەی جوورە.. تووشهاتن خاسەوبویەیلیگ وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

دهۆک وەردەوامە لە سەکەفتن لەبان کۆڕۆنا

Date: 2020-09-22 11:51:48
دهۆک وەردەوامە لە سەکەفتن لەبان کۆڕۆنا

دهۆک داوای هاوردنەوەی قەیەغەی گشتگیر لە هەرێم کوردستان کەێد

Date: 2020-10-02 11:22:01
دهۆک داوای هاوردنەوەی قەیەغەی گشتگیر لە هەرێم کوردستان کەێد

دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-07 10:05:26
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان کۆڕۆنا تۆمارکەێد

مردن وەرپرسیگ ئەمنی لە دهۆک وەکۆڕۆنا

Date: 2020-09-26 08:42:15
مردن وەرپرسیگ ئەمنی لە دهۆک وەکۆڕۆنا

هەرچەن لە پارێزگاگە بویە دیویگ.. دهۆک دەس نوییگ لە کۆڕۆنا وەشتێد

Date: 2020-10-15 09:00:47
هەرچەن لە پارێزگاگە بویە دیویگ.. دهۆک دەس نوییگ لە کۆڕۆنا وەشتێد

دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمارکەێد

Date: 2020-10-03 12:25:53
دهۆک سەرکەفتن نوویگ لەبان ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمارکەێد

مردن وەڕێۆبەر گشتی گەشتوگوزار دهۆک لەوەر تووشهاتنی وە کۆڕۆنا

Date: 2020-12-14 09:42:38
مردن وەڕێۆبەر گشتی گەشتوگوزار دهۆک لەوەر تووشهاتنی وە کۆڕۆنا