بازرگانی کوردستان مەوقەی بەشەوکردن شایستەی کشاوەرزەیل دیاری کەێد

Category: هــــه‌واڵ كــوردى

Date: 2022-08-06T09:01:21+0000
 بازرگانی کوردستان مەوقەی بەشەوکردن شایستەی کشاوەرزەیل دیاری کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارەت بازرگانی لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، دەسکردن وە بەشەوکردن شایستەی کشاوەرزەیل لە ماوەی ئی هەفتە راگەیان.    

شێروان محمد نوینەر کشاوەرزەیل لە وەزارەتەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت  کشاوەرزەیل گشت بەڵگەیل خستنە وەردەس ئەوە چەسپنێد حکومەت عراق شایستەی ساڵەیل ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ١٠١٦ ئەرایان بەشەو نەکردیە، و دیاری کرد ک دویای تەقەلای حکومەت هەرێم کوردستان، حکومەت عراق ئی پویلە کلکردیە، وبڕیارە لەی هەفتە لەبان کشاوەرزەیل بەشەو بکریەێد. 

محمد وتیش: دیرکەفتنەگە لەوەر ناکۆکیەک دیاسی و کارەیل گەندەڵی بوی.   

وەرجەیە، وەزارەت بازرگانی لە حکومەت هەرێم کوردستان راگەیان حکومەت فیدراڵی ٣٠٠ ملیار دینار لە شایستەی کشاوەرزەیل کلکردیە.  

related

کوردستان ئی مانگە مووچەی وانەبێژەیل خەرج کەێد

Date: 2021-11-29 14:17:24
کوردستان ئی مانگە مووچەی وانەبێژەیل خەرج کەێد

دارایی کوردستان روونکردنەوە لەباوەت خەرجکردن مووچەی هاوڵاتیەل دەێد

Date: 2022-03-14 09:26:22
دارایی کوردستان روونکردنەوە لەباوەت خەرجکردن مووچەی هاوڵاتیەل دەێد

حکومەت فیدراڵی ٢٠٠ ملیار دینار ئەرا کوردستان کل کەێد

Date: 2022-05-15 11:40:09
حکومەت فیدراڵی ٢٠٠ ملیار دینار ئەرا کوردستان کل کەێد

٢٥ هەزار تەن تۊیم گەنم و جۊیە بەشکریەێدە  کشاوەرزەێل ئیلام فەێلی

Date: 2021-11-09 17:48:52
٢٥ هەزار تەن تۊیم گەنم و جۊیە بەشکریەێدە  کشاوەرزەێل ئیلام فەێلی

حکومەت هەرێم زیاتر لە ٧ ملیار دینار ئەرا خوەنەواریل زانکۆ تەرخان کەێد  

Date: 2021-12-07 12:24:57
حکومەت هەرێم زیاتر لە ٧ ملیار دینار ئەرا خوەنەواریل زانکۆ تەرخان کەێد   

حکومەت هەرێم کوردستان ئاشکرای داهات باج کەێد

Date: 2022-03-18 12:07:44
حکومەت هەرێم کوردستان ئاشکرای داهات باج کەێد

دیاریکردن مەوقەی بەشەوکردن مووچەی مانگ ئایار لە هەرێم کوردستان

Date: 2022-06-01 07:39:32
دیاریکردن مەوقەی بەشەوکردن مووچەی مانگ ئایار لە هەرێم کوردستان

بەغداد ٢٠٠ ملیار دینار ئەرا مووچەیل هەرێم کوردستان کلکەێد

Date: 2021-12-11 10:25:02
بەغداد ٢٠٠ ملیار دینار ئەرا مووچەیل هەرێم کوردستان کلکەێد