4119 تووشهاتن و ٢٣ مردن وە کۆڕۆنا لە عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-06-08T14:05:16+0000
4119 تووشهاتن و ٢٣ مردن وە کۆڕۆنا لە عراق

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تۆمارکردن ٤١١٩ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە ماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە لە گشت ناوچە و شارەیل وڵاتەگە تا گشت ژمارەی تووشهاتنەکان بڕەسێدە ١٢٣٣٢٤٠.

وەزارەتەگە لەبەیانامەی هەڵوێست رووژانەی پەتاگە وت: ٤٧٧٠ بیمار لە پەتاگە خاسەو بوین تا گشت ژمارەی خاسەوبویەکان بڕەسێدە ١١٥١٥١٥.

بەیاننامەگە وتیش؛ ٢٣ مردن لە ماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە تۆمار کرد تا گشت ژمارەی مردنەیل بوودە ١٦٥٨٩.

related

عراق خاسەوبوین فرەتر لە تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-05-12 14:16:21
عراق خاسەوبوین فرەتر لە تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق نزیکەی ٤١٧٠ تووشهاتن و ٣٠ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-06-01 13:50:14
عراق نزیکەی ٤١٧٠ تووشهاتن  و ٣٠ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

کۆڕۆنا.. ٢٢١٨ تووشهاتن نوو و ٤٨ مردن لە عراق لەماوەی یەک رووژ

Date: 2020-12-01 12:35:08
کۆڕۆنا.. ٢٢١٨ تووشهاتن نوو و ٤٨ مردن لە عراق لەماوەی یەک رووژ

داوەزین خاسەوبویەیل و تووشهاتنەیل

Date: 2021-05-26 15:20:28
داوەزین خاسەوبویەیل و تووشهاتنەیل

کۆڕۆنای عراق.. ٣١ مردن و ٤٥٨٣ تووشهانن

Date: 2021-06-02 13:36:07
کۆڕۆنای عراق.. ٣١ مردن و ٤٥٨٣ تووشهانن

٤٦٨٤ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-06-10 15:00:56
٤٦٨٤ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

رێژەی خاسەوبوین وەرانوەر تووشهاتنەیل کۆڕۆنا لە عراق بەرزەو بوود

Date: 2021-05-06 14:17:52
رێژەی خاسەوبوین وەرانوەر تووشهاتنەیل کۆڕۆنا لە عراق بەرزەو بوود

کۆڕۆنای عراق.. واکسینەگە دریەێدە نزیکەی نیم مەلیۆن

Date: 2021-05-13 13:55:51
کۆڕۆنای عراق.. واکسینەگە دریەێدە نزیکەی نیم مەلیۆن