وەسێدارەدان دوو کەس لە قاعیدە لە باشوور عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-10-13T06:37:52+0000
وەسێدارەدان دوو کەس لە قاعیدە لە باشوور عراق

شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دەرچگن فەرمان وەسێدارەدان لەبان دوو توومەتبار لە ریخریاگ قاعیدە. 

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دزدگای تاوان لە زیقار فەرمان وە سێدارەدان تا مردن لەبان دوو تاوانبار لە خەڵک پارێزگای دیالە دەرکرد دۊیای تاوانبار کردنیان وە خەڵەتانن کابرایگ هاوسایان و بردنیان ئەرا ریخریاگ قاعیدە ئەرا کوشتنیان.  

سەرچەوەگە دیاری کرد ک بڕیارەگە لەبنەمای مادەی ٤ لە یاسای دژەتیرۆر دەرچگ.                

related

دوو کەس لە نەجەف برادەر خوەیان کوشن

Date: 2021-06-12 06:43:26
دوو کەس لە نەجەف برادەر خوەیان کوشن

یە سێ ساڵە مینەی کەن.. دەسگیرکردن بکوشیگ لە نەجەف

Date: 2021-09-16 09:12:56
یە سێ ساڵە مینەی کەن.. دەسگیرکردن بکوشیگ لە نەجەف

نەجەف مینەی ژنەیلیگ کەێد دزی لە ماڵەیل کەن

Date: 2021-07-05 07:44:57
نەجەف مینەی ژنەیلیگ کەێد دزی لە ماڵەیل کەن

دەسگیرکردن چەن توومەتباریگ لە عراق

Date: 2021-08-16 08:47:00
دەسگیرکردن چەن توومەتباریگ لە عراق

پەیاکردن تەرم پیاویگ لە بەغداد وەچەقو کوشیاگە

Date: 2021-05-17 10:06:55
پەیاکردن تەرم پیاویگ لە بەغداد وەچەقو کوشیاگە

پیاویگ لە نەجەف وە گورزیگ ژنەی خوەی کوشێد

Date: 2021-06-12 09:21:47
پیاویگ لە نەجەف وە گورزیگ ژنەی خوەی کوشێد

گەنجیگ لە موسەنا خوەشک خوەی وزنێد

Date: 2021-09-19 07:14:19
گەنجیگ لە موسەنا خوەشک خوەی وزنێد

٣ کوشیان وە رووداوەیلیگ جیاجیا لە بەسرە

Date: 2021-07-07 14:57:36
٣ کوشیان وە رووداوەیلیگ جیاجیا لە بەسرە