وەزیر دەرەوەی عراق سەردان ئیتالیا و فاتیکان کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-05-01T10:15:49+0000
وەزیر دەرەوەی عراق سەردان ئیتالیا و فاتیکان کەێد

شەفەق نیوز/ فوئاد حسێن وەزیر دەرەوەی عراق، ئمڕوو شەممە، وە سەردانیگ فەرمی، روی وەرەو رۆمای پایتەخت ئیتالیا کەێد، ئەرا دیدارەیل و گفتوگۆەیل گرنگیگ وەگەرد وەرپرسەیل ئەو وڵاتە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: حسێن ئەوەسا سەردان دەوڵەت فاتیکان ئەرا دیدار پاپا فڕانسیس کەێد، دەربارەی سەردان دویایینی ئەرا عراق.

 

related

وەزیر دەرەوەی عراق، روی کەێدە بەحرەین ئەرا بەشداربوین لە «کفتوگۆی مەنامە»

Date: 2020-12-03 10:51:25
وەزیر دەرەوەی عراق، روی کەێدە بەحرەین ئەرا بەشداربوین لە «کفتوگۆی مەنامە»

عراق دژوە (وەرخودان) قسە کەێد وباس چەوپێکەفتنەگەی رەغەد سەدام کەێد

Date: 2021-02-26 08:53:40
عراق دژوە (وەرخودان) قسە کەێد وباس چەوپێکەفتنەگەی رەغەد سەدام کەێد

وەزیر دەرەوەی عراق سەردان تەهران کەێد ئەرا چەوپیکەفتن وەرپرسەیل گەورایل ئیرانی

Date: 2020-09-26 08:14:18
وەزیر دەرەوەی عراق سەردان تەهران کەێد ئەرا چەوپیکەفتن وەرپرسەیل گەورایل ئیرانی