وای تونیگ کارەبای ئاواییگ لە کەرکوک بڕێد

وای تونیگ کارەبای ئاواییگ لە کەرکوک بڕێد
2024-06-10T10:39:43+00:00
شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی کارەبای حەوێجە لە کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە بڕیان کارەبای شمارەیگ ئاوای لەوەی وای تونیگ کە بویە هووکار وەخوارخستن شمارەیگ ستوین کارەبا.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "وای تونیگ دایەس لە قەزای حەویجە و کەرکوک بویەە هووکار وەخوارکەفتن هەشت ستوین گواتنەوەی وزەی کارەبا لەبان ری ئاوای ماحوز نزیک ئاوای مەدینە لە قەزای حەویجە".

سەرچەوەگە وتیش "کەفتن ستوینەیلە بویەسە مدوو بڕیان کارەبای شمارەیگ ئاوای و تیمەیل خاسەوکردن دەسکردن وە کارەیل گلەوداین کڕ کارەبا".

Shafaq Live
Shafaq Live