نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-06T08:23:22+0000
نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی لە بازاڕە ناوخۆیەیلە لە بەغداد پایتەخت، ئمڕوو شەممە، وەشیوەی کەمیگ داوەزیا، و لە بازاڕەیل هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگر بوی.  

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت رەسیە ٣٦٩ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٦٥ هەزار دینار.   

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای عراقی داوەزین وەخوەی دی لەپای ٣٢٩ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٢٥ هەزار دینار.    

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ هالە ناونی ٣٧٠ هەزار دینار و ٣٨٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٣٣٠ هەزار دینار و ٣٤٠ هەزار دینار.   

نرخ تەڵا لە بازاڕەیل هەولێر جیگر بوی ک نرخ فرووشتن رەسیە:  

یەک مسقاڵ عەیار ٢٤ وە 420.000 الف دينار 

یەک مسقاڵ عەیار ٢٢ وە 385.000 الف دينار   

یەک مسقاڵ عەیار ٢١ وە 375.000 الف دينار 

یەک مسقاڵ عەیار ١٨ وە 315,000 الف دينار       

related

جیگربوین نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2022-06-30 11:17:24
 جیگربوین نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-04-18 09:41:07
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئەرا سێیەم رووژ...بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-13 08:40:47
ئەرا سێیەم رووژ...بەرزەوبۊین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Date: 2021-11-20 09:06:37
داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-06 09:41:11
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-06-02 09:27:13
 بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-04 09:27:58
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-02-20 08:24:55
داوەزین  نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق