کۆڕۆنای عراق.. وەردەوامی لە بەرزەوبوین مردنەیل و داوەزین تووشهاتنەیل

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-09-10T13:32:58+0000
کۆڕۆنای عراق.. وەردەوامی لە بەرزەوبوین مردنەیل و داوەزین تووشهاتنەیل

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو جمعە، بەرزەوبوین نوویگ لە مردنەیل ڤایڕۆس کۆڕۆنا وەگەرد داوەزین لە تووشهاتنەیلە لە ٢٤ ساعەت گوزەیشتە تۆمار کرد.

وەزارەتەگە لەبەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقێگەیلی ٤٧١٧ تووشھاتن نوو و ٧٢٩٨ خاسەوبوین، وەگەرد ٦١ مردن تۆمار کردن.

وتیش؛ شمارەی وەرگرەیل واکسینەگە ئمڕوو رەسیە ٩٣٣٢١.

related

نزیکەی ١٣ هەزار تووشهاتن و بەرزەوبوین مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-08-04 13:29:36
نزیکەی ١٣ هەزار تووشهاتن و بەرزەوبوین مردنەیل کۆڕۆنای عراق

داوەزین کەمیگ لە کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-07-09 13:43:48
داوەزین کەمیگ لە کۆڕۆنای عراق

تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق لە یەک مەلیۆن و نیم رەد کردن

Date: 2021-07-19 15:13:39
تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق لە یەک مەلیۆن و نیم رەد کردن

تووشهاتنەیل کۆڕۆنای کوردستان کەفنە نزیک ٢٧٠ هەزار

Date: 2021-08-16 14:39:28
تووشهاتنەیل کۆڕۆنای کوردستان کەفنە نزیک ٢٧٠ هەزار

تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق هانە داوەزین

Date: 2021-06-27 13:54:54
تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق  هانە داوەزین

کۆڕۆنای عراق.. نزیکەی ٧٠٠٠ تووشهاتن و ٦٦ مردن

Date: 2021-08-31 13:17:09
کۆڕۆنای عراق.. نزیکەی ٧٠٠٠ تووشهاتن و ٦٦ مردن

گەرمیان و زیقار بەرزەوبوین لە تووشهاتنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەن

Date: 2021-07-27 11:47:23
گەرمیان و زیقار بەرزەوبوین لە تووشهاتنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەن

داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-09-15 14:04:51
داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق