کۆڕۆنای عراق.. دوو مردن و ٣٨٠ تویشهاتن

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-06T13:45:34+0000
کۆڕۆنای عراق.. دوو مردن و ٣٨٠ تویشهاتن

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی و ژینگەی عراق، ئمڕوو شەممە، داوەزین گەورەیگ لە تویشهاتنەیل ڤایرۆس کۆرۆنا لە ماوەی ٢٤ سەعات گوزەشتە توومار کرد.    

وەزارەتەگە لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو مردن،  و ٣٨٠ تویشهاتن نوو وە ڤایرۆس کۆرۆنا توومار کرد، وەگەرد ٢١٤٠ خاسەوبوین لە پەتاگە.   

دویەکە جمعە، وەزارەتەگە ٨١٧ تویشهاتن،  و یەک مرد، وەگەرد ٣٠٥١ خاسەوبوین توومار کرد.   

related

عراق بەرزەوبۊن نوویگ لە تۊشهاتن و مردنەیل کۆرۆنا توومار کەێد

Date: 2022-04-25 13:30:18
  عراق بەرزەوبۊن نوویگ لە تۊشهاتن و مردنەیل کۆرۆنا توومار کەێد

بەرزەوبوین وەرچەویگ لە تویشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2022-06-14 14:33:25
بەرزەوبوین وەرچەویگ لە تویشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

داوەزین کەمێگ لە مردن و تۊیشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

Date: 2021-11-16 13:33:06
داوەزین کەمێگ لە مردن و تۊیشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

بەزەوبۊین تۊشهاتن و مردنەیل  کۆرۆنا لە عراق

Date: 2021-11-04 14:14:12
بەزەوبۊین تۊشهاتن و مردنەیل  کۆرۆنا لە عراق

عراق زیاتر لە ٣٠٠ تۊشهاتن کۆرۆنا توومار کەێد

Date: 2022-01-14 13:29:26
عراق زیاتر لە ٣٠٠ تۊشهاتن کۆرۆنا توومار کەێد

١٧ پارێزگای عراق وەبی مردن و چوار پارێزگا وەبی تۊشهاتن کۆرۆنا

Date: 2022-03-27 14:13:47
   ١٧ پارێزگای عراق وەبی مردن و چوار پارێزگا وەبی تۊشهاتن کۆرۆنا

داوەزین تویشهاتنەیل کۆرۆنای عراق وەبی مردن

Date: 2022-05-19 13:57:43
داوەزین تویشهاتنەیل کۆرۆنای عراق وەبی مردن

کۆرۆنای عراق... نزیکەی سێ هەزار تویشهاتن و یەک مردن

Date: 2022-07-11 15:17:37
کۆرۆنای عراق... نزیکەی سێ هەزار تویشهاتن و یەک مردن