کۆڕۆنای عراق.. تووشهاتنەیل لەپای ٣ هەزار ئارام گرن

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-06-06T14:24:10+0000
 کۆڕۆنای عراق.. تووشهاتنەیل لەپای ٣ هەزار ئارام گرن

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی و ژینگەی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، لە هەڵوێست رووژانەی پەتا و واکسینەگە ئەرا پەتای ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە وڵاتەگە لە ماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە راگەیان.

وەزارەتەگە لە هەڵوێست پەتاگە وت: تاقێگەیلی ٣٣١٤ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا تۆمار کردن، وەگەرد خاسەوبوین ٤٣٩٨ بیمار لە پەتاگە.

وەزارەتەگە وتیش: ٢٠ مردن نوو لەوەر ڤایڕۆسەگە لە گشت عراق تۆمار کریا، و لە خود وەختەگە باس وەرگردن ١٢٣٩١ کەس ئەرا واکسین دژوە کۆڕۆنا لە ماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە ئەنجام دریا.

related

عراق داوەزین تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل تۆمار کەێد

Date: 2021-05-29 13:36:02
عراق داوەزین  تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل تۆمار کەێد

عراق بەرزەوبوین کەمیگ لە تووشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-05-23 14:25:52
عراق بەرزەوبوین کەمیگ لە تووشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبوین نوویگ لە تووشهاتن و مردنەیل

Date: 2021-06-07 13:28:07
کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبوین نوویگ لە تووشهاتن و مردنەیل

كۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبوین گەورەیگ لە تووشهاتن و مردنەیل

Date: 2021-06-14 14:34:12
كۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبوین گەورەیگ لە تووشهاتن و مردنەیل

زیاتر لە ٤ هەزار تووشهاتن و ٢٤ مردن وە کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-05-24 15:01:17
زیاتر لە ٤ هەزار تووشهاتن و ٢٤ مردن وە کۆڕۆنای عراق

٤٩٠٢ تووشهاتن کۆڕۆنا و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل عراق

Date: 2021-05-10 13:26:47
٤٩٠٢ تووشهاتن کۆڕۆنا و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل عراق

زیاتر لە ٧ هەزار خاسەوبوین و ٥ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-05-03 13:50:48
زیاتر لە ٧ هەزار خاسەوبوین و ٥ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا لە عراق

کۆڕۆنای عراق.. ٤٦١٨ تووشهاتن و ٢٦ مردن

Date: 2021-06-15 14:54:06
 کۆڕۆنای عراق.. ٤٦١٨ تووشهاتن و ٢٦ مردن