کۆڕۆنای عراق بەرزەوبۊن نوویگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-23T13:14:15+0000
کۆڕۆنای عراق بەرزەوبۊن نوویگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی و ژینگەی عراق، ئمڕوو سێشەممە،  بەرزەوبۊن لە تۊشهاتن و مردنەیل ڤایرۆس کۆڕۆنا لە ماوەی ٢٤ سەعات گوزەیشتە توومار کرد.  

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقێگەیلی ٨٩٨ تۊشهاتن نوو،  و ١٣٣٤ خاسەوبۊین، وەگەرد ٢٦ مردن لەوەر پەتاگە توومار کردن.     

دۊیەکە شەممە،  وەزارەت تەندروسی عراق ٨٢٩ تۊشهاتن نوو،  و ١٢٨١ خاسەوبۊین،  و ٢١ مردن توومار کرد.     

related

کۆرۆنای عراق... مردن و تۊیشهاتن  لە بەرزەوبۊن وەردەوامە

Date: 2021-11-08 14:33:35
کۆرۆنای عراق... مردن و تۊیشهاتن  لە بەرزەوبۊن وەردەوامە

کۆرۆنای عراق.. داوەزین مردنەیل و ئارامگردن تۊشهاتنەیل

Date: 2021-11-19 14:55:51
کۆرۆنای عراق.. داوەزین مردنەیل و ئارامگردن تۊشهاتنەیل

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊشهاتن و داوەزین مردنەیل کۆرۆنا

Date: 2021-11-29 14:11:16
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊشهاتن و داوەزین مردنەیل کۆرۆنا

زیاتر لە هەزار تۊشهاتن و ٢٧ مردن کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-11-09 14:13:16
زیاتر لە هەزار تۊشهاتن و ٢٧ مردن کۆڕۆنا لە عراق

  ٣٧ مردن و ١٤١٢ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-10-27 14:04:15
   ٣٧ مردن و ١٤١٢ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

داوەزین گەورەیگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-11-20 14:21:28
داوەزین گەورەیگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

بەرزەوبۊن مردنەیل و داوەزین تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-10-07 13:25:33
بەرزەوبۊن مردنەیل و داوەزین تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبۊن نوویگ لە مردنەیل و داوەزین تۊشهاتنەیل

Date: 2021-10-18 14:04:58
کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبۊن نوویگ لە مردنەیل و داوەزین تۊشهاتنەیل