کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبوین نوویگ لە تووشهاتن و مردنەیل

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-06-07T13:28:07+0000
کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبوین نوویگ لە تووشهاتن و مردنەیل

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی عراق، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بەرزەوبوین نوویگ لە تووشهاتن و مردنەیل وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لەماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە.

وەزارەتەگە لەبەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقێگەیلی ٤١٢٩ تووشهاتن نوو و ٤٦٥٢ خاسەوبوین تۆمار کردن.

وتیش؛ بڕ وەرگرەیل واکسینەگە رەسیە ٦٥٠٥٥٦ کەس.

related

عراق خاسەوبوین فرەتر لە تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-05-12 14:16:21
عراق خاسەوبوین فرەتر لە تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق نزیکەی ٤١٧٠ تووشهاتن و ٣٠ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-06-01 13:50:14
عراق نزیکەی ٤١٧٠ تووشهاتن  و ٣٠ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

کۆڕۆنا.. ٢٢١٨ تووشهاتن نوو و ٤٨ مردن لە عراق لەماوەی یەک رووژ

Date: 2020-12-01 12:35:08
کۆڕۆنا.. ٢٢١٨ تووشهاتن نوو و ٤٨ مردن لە عراق لەماوەی یەک رووژ

داوەزین خاسەوبویەیل و تووشهاتنەیل

Date: 2021-05-26 15:20:28
داوەزین خاسەوبویەیل و تووشهاتنەیل

کۆڕۆنای عراق.. ٣١ مردن و ٤٥٨٣ تووشهانن

Date: 2021-06-02 13:36:07
کۆڕۆنای عراق.. ٣١ مردن و ٤٥٨٣ تووشهانن

٤٦٨٤ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-06-10 15:00:56
٤٦٨٤ تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا لە عراق

رێژەی خاسەوبوین وەرانوەر تووشهاتنەیل کۆڕۆنا لە عراق بەرزەو بوود

Date: 2021-05-06 14:17:52
رێژەی خاسەوبوین وەرانوەر تووشهاتنەیل کۆڕۆنا لە عراق بەرزەو بوود

کۆڕۆنای عراق.. واکسینەگە دریەێدە نزیکەی نیم مەلیۆن

Date: 2021-05-13 13:55:51
کۆڕۆنای عراق.. واکسینەگە دریەێدە نزیکەی نیم مەلیۆن