٨١ مردن لەوەر ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-07-22T13:39:42+0000
٨١ مردن لەوەر ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

شەفەق نیوز/ ئمڕوو پەنجشەممە، عراق ٨١ مردن لەوەر ڤایڕۆس کۆڕۆنا لەماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە تۆمار کرد.

ئەوەیش وەگورەی هەڵوێست پەتا و واکسین رووژانەی وەزارەت تەندروسی.

وەگورەی هەڵوێستەگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز: ٨١٠٦ تووشهاتن نوو، و ٧٢٥٧ خاسەوبوین، و ٨١ مردن تۆمار کریاگە، و هەمیش ١٢١٨٥١٨ کەس واکسینەگە وەرگردنە.

related

داوەزین رێژەی تووشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-08-05 13:39:06
داوەزین رێژەی تووشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنا لە عراق

تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق لە ٩٠٠٠ رەد کەن

Date: 2021-07-13 14:34:56
تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق لە ٩٠٠٠ رەد کەن

داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق و بەرزەوبوین مردنەیلی

Date: 2021-07-16 13:45:59
داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق و بەرزەوبوین مردنەیلی

سێیەم شەپۆل کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-06-26 09:37:08
سێیەم شەپۆل کۆڕۆنا لە عراق

٥٥ مردن و زیاتر لە ٩٠٠٠ تووش هاتن کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-07-25 13:43:15
٥٥ مردن و زیاتر لە ٩٠٠٠ تووش هاتن کۆڕۆنا لە عراق

عراق زیاتر لە ٨ هەزار تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-07-05 14:15:12
عراق زیاتر لە ٨ هەزار تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

کۆڕۆنای عراق.. داوەزین مردن و تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل

Date: 2021-07-17 14:03:33
کۆڕۆنای عراق.. داوەزین مردن و تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل

عراق زياتر لە ١٢ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-07-26 13:12:40
عراق زياتر لە ١٢ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد