مردنەیل کۆڕۆنای عراق دووارە بەرزەو بوون

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-25T13:33:37+0000
مردنەیل کۆڕۆنای عراق دووارە بەرزەو بوون

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی و ژینگەی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان بەرزەوبۊن شمارەی مردنەیل ڤایرۆس کۆڕۆنا لە ماوەی ٢٤ سەعات گوزەیشتە لە گشت ناوچە و شارەیل عراق.     

وەگورەی هەڵوێست رووژانەی پەتاگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز " تۊشهاتنەیلە داوەزین کەمیگ وە ٧٤٣ توومار کردن،  تا گشت شمارەگە بڕەسێدە ٢٠٧٧٦٦٥.       

هەمیش ١١٢٨ بیمار لە پەتاگە خاسەو بۊین ز تا گشت شمارەی خاسەوبۊیەیلە بڕەسێدە ٢٠٣٨١٨٩.

بەیاننامەی وەزارەتەگە باس مردن ٢٣ بیمار لەوەر پەتاگە کرد، تا گشت شمارەی مردنەیلە بوودە ٢٣٧٤٨.    

related

بەرزبۊین نووێگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-11-14 13:37:00
بەرزبۊین نووێگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

داوەزین مردن و تۊشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

Date: 2021-11-24 14:15:04
داوەزین مردن و تۊشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

  ٣٧ مردن و ١٤١٢ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-10-27 14:04:15
   ٣٧ مردن و ١٤١٢ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

بەرزەوبۊن مردنەیل و داوەزین تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-10-07 13:25:33
بەرزەوبۊن مردنەیل و داوەزین تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊشهاتنەیل و داوەزین مردنەیل  

Date: 2021-11-26 14:14:27
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊشهاتنەیل و داوەزین مردنەیل  

کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبۊن نوویگ لە مردنەیل و داوەزین تۊشهاتنەیل

Date: 2021-10-18 14:04:58
کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبۊن نوویگ لە مردنەیل و داوەزین تۊشهاتنەیل

عراق ١٤٧١ تۊشهاتن نوو و ٢٢ مردن وە کۆڕۆنا توومار کەێد

Date: 2021-10-28 13:57:35
عراق ١٤٧١ تۊشهاتن نوو و ٢٢ مردن وە کۆڕۆنا توومار کەێد

داوەزین کەمێگ لە مردن و تۊیشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

Date: 2021-11-16 13:33:06
داوەزین کەمێگ لە مردن و تۊیشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق