لەوەر بەرزەوبوین پلەی گەرما پارێزگایگ لە عراق رووژ پەنجشەممە کەێدە پشوو

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-03T09:10:01+0000
  لەوەر بەرزەوبوین پلەی گەرما پارێزگایگ لە عراق رووژ پەنجشەممە کەێدە پشوو

شەفەق نیوز/ حکومەت ناوخوەیی لە پارێزگای واست باشوور عراق، بڕیاردا وە پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو پەنجشەممە لە گشت فەرمانگەیل لەوەر بەرزەوبوین پلەیل گەرما.  

حکومەت ناوخوەیەگە لەو بەیانەی رەسیە وە ئاژانس شەفەق نیوز،  فەرمانگەیل خزمەتگوزاری و بانک و فەرمانگەی پارێزگاگە نیەگرێدەو. 

دووپاتکرد، تاقیکردنەوەیل وەبان خشتەی خوەی وەردەوامە.  لە رووژ دووشەممەی گوزەشتە شەپوولیگ گەرمی سەختیگ ناوچە و شارەیل عراق گردیەسەو تا هەفتەی ئایندە وەردەوامی دیرێد.  

وەرجەیە، حکومەت ناوخوەیی لە پارێزگای بەسرە بڕیاردا  پەک دەوام بخەێد لە رووژ پەنجشەممەوە تا رووژ دووشەممەی ئایندە. 

related

گەرمی لە عراق کەم کەم بەرزەو بوود و لە کۆتایی ئی هەفتە داوەزێد

Date: 2021-06-13 06:29:44
گەرمی لە عراق کەم کەم بەرزەو بوود و لە کۆتایی ئی هەفتە داوەزێد

یەکەم شەپۆل تاوسان لە عراق

Date: 2021-06-23 07:53:44
یەکەم شەپۆل تاوسان لە عراق

دوویەم پارێزگای عراقی لەوەر گەرمی دەوامەگە کەمەو کەێد

Date: 2021-06-29 07:39:03
دوویەم پارێزگای عراقی لەوەر گەرمی دەوامەگە کەمەو کەێد

لەور ئەو گەرمی ناسروشتیە.. پارێزگای واست دەوام فەرمانبەرەیلی ئەرا یەک مانگ کەمەو کەێد

Date: 2022-07-23 13:10:56
 لەور ئەو گەرمی ناسروشتیە.. پارێزگای واست دەوام فەرمانبەرەیلی ئەرا یەک مانگ کەمەو کەێد

چوار ناوچە لە عراق لەناو لیست بەرزترین گەرمی لە جهان

Date: 2021-07-10 09:17:44
چوار ناوچە لە عراق لەناو لیست بەرزترین گەرمی لە جهان

دوو ناوچە لە بەسرە بەرزترین پلەی گەرمی لە جەهان توومار کەن

Date: 2022-07-27 08:49:21
دوو ناوچە لە بەسرە بەرزترین پلەی گەرمی لە جەهان توومار کەن

گەرمی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە دەێدە ١١ ناوچەو پارێزگای عراق

Date: 2021-07-19 09:10:31
گەرمی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە دەێدە ١١ ناوچەو پارێزگای عراق

عراق لەناو لیست گەرمترین دەوڵەتەیل جهان نییە

Date: 2021-07-31 08:24:37
عراق لەناو لیست گەرمترین دەوڵەتەیل جهان نییە