عێراق بەرزەوبووین نوو لە تووشهاتن  کۆرۆنا تۆمار کێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-10-14T14:12:14+0000
عێراق بەرزەوبووین نوو لە تووشهاتن  کۆرۆنا تۆمار کێد

شەفەق نیوز / تاقیگەیل بیماری لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە 2383 تووشهاتگ نوو توومارکردن گشتی ژمارەگە رەسیە 2030498. 

وەزارەت تەندروسی و ژینگە لە بەیاننامەیەگ وت 3179 لە بیمارەیلە  خاسەوبووینە ژمارەی گشتی خاسەوبوویەێل رەسیە 1958467. 

و24  مردن وە ڤایرۆسەگە  لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە توومار کریا، لە سەرتای بڵاوبووین کۆرۆنا لە عێراق تا ئیسە ژمارەی گشت مردنەێل رەسیە 22681.    

related

زیاتر لە ٥ هەزار تووشهاتن و ٦٢ مردن وە کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-09-06 14:39:18
زیاتر لە ٥ هەزار تووشهاتن و ٦٢ مردن وە کۆڕۆنای عراق

تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق داوەزیەن

Date: 2021-07-03 14:30:27
تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق داوەزیەن

بەرزەوبوین مردنەیل و داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-08-06 14:13:36
بەرزەوبوین مردنەیل و داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

كۆڕۆنای عراق..زیاتر لە ٢٢٠٠ تۊشهاتن و ٣٦ مردن

Date: 2021-10-08 15:08:34
كۆڕۆنای عراق..زیاتر لە ٢٢٠٠ تۊشهاتن و ٣٦ مردن

عراق نیم مەلیۆن تاقەبەش واکسین فایزەر وەرگرێد

Date: 2021-07-25 09:05:46
عراق نیم مەلیۆن تاقەبەش واکسین فایزەر وەرگرێد

بەرزەوبۊن نوویگ لە مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-09-19 14:26:29
بەرزەوبۊن نوویگ لە مردنەیل کۆڕۆنای عراق

تەندروسی: عراق لە هەر بنچینەی کۆڕۆنا نەوەخشیاگە

Date: 2021-07-15 12:03:48
تەندروسی: عراق لە هەر بنچینەی کۆڕۆنا نەوەخشیاگە

تووشهاتنەیل کۆڕۆنای کوردستان کەفنە نزیک ٢٧٠ هەزار

Date: 2021-08-16 14:39:28
تووشهاتنەیل کۆڕۆنای کوردستان کەفنە نزیک ٢٧٠ هەزار