عراق هەلقوڵانیگ لە تویشهاتنەیل کۆڕۆنا توومار کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-23T14:06:46+0000
عراق هەلقوڵانیگ لە تویشهاتنەیل کۆڕۆنا توومار کەێد

شەفەق نیوز/ تاقیگەیل پزشکی لە دویاترین ٢٤ سەعات لە عراق، بەرزەوبوین وەرچەویگ لە ئامار تویشهاتنەیل ڤایرۆس کۆرۆنا وە ١٠٦١ تویشهاتن نوو توومار کردن، تا گشت شمارەگە بڕەسێدە ٢٣٣٥٤٣٦. 

وەزارەتە تەندروسی و ژینگەی عراق لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ٢٤٩ بیمار لە پەتاگە خاسەو بوین، تا گشت شمارەی خاسەوبویەیل بڕەسێدە ٢٣٠٥٢٥٧. 

هەرلیوا، عراق هویچ مردنیگ وە پەتاگە لە ماوەی ٢٤ سەعات گوزەشتە توومار نەکرد، تا گشت شمارەی مردنەیل لەپای ٢٥٢٢٩ بمینێد.

related

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊیشبۊین و داوەزین مردنەیل

Date: 2021-12-03 13:47:13
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊیشبۊین و داوەزین مردنەیل

یەک مردن و 100 تویشهاتن وە کۆرۆنا لە عراق

Date: 2022-05-27 16:57:07
یەک مردن و 100 تویشهاتن وە کۆرۆنا لە عراق

داوەزین تۊشهاتن و بەرزەوبۊن کەمیگ لە مردنەیل کۆرۆنای عراق

Date: 2022-03-03 14:34:36
داوەزین تۊشهاتن و بەرزەوبۊن کەمیگ لە مردنەیل کۆرۆنای عراق

کۆرۆنای عراق... داوەزین کەمیگ لە تۊیشهاتن و مردن

Date: 2022-01-19 13:59:38
کۆرۆنای عراق... داوەزین کەمیگ لە تۊیشهاتن و مردن

بەرزەوبۊین فرەیگ تۊیشهاتنەیل  کۆرۆنای عراق

Date: 2022-01-10 13:30:41
بەرزەوبۊین فرەیگ تۊیشهاتنەیل  کۆرۆنای عراق

عراق بەرزەوبۊن نوویگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کۆرۆنا توومار کەێد

Date: 2022-02-21 13:41:29
عراق بەرزەوبۊن نوویگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کۆرۆنا توومار کەێد

  کۆڕۆنای عراق.. تۊشهاتنەیل رووژانە دووارە بەرزەو بوون و داوەزین کەمیگ لە مردنەیل

Date: 2021-12-20 13:43:17
   کۆڕۆنای عراق.. تۊشهاتنەیل رووژانە دووارە بەرزەو بوون و داوەزین کەمیگ لە مردنەیل

بەرزەوبۊن کەمیگ لە تۊشهاتن کۆرۆنای عراق وەبی هۊچ مردنیگ

Date: 2022-04-12 13:59:01
بەرزەوبۊن کەمیگ لە تۊشهاتن کۆرۆنای عراق وەبی هۊچ مردنیگ