عراق ٥٩ مردن و ٨٩٢٢ تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-07-20T14:14:57+0000
عراق ٥٩ مردن و ٨٩٢٢ تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تۆمارکردن ٥٩ مردن و ٨٩٢٢ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە ماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە.

ئەوەیش وەگورەی هەڵوێست رووژانەی پەتاگە هات م رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز و دیاری کرد ک ئی شمارەیل مردن و تووشهاتنە لە ٣٩٩٢٥ تاقیکردنەوەی هات.

وەگورەی هەڵوێستەگە، ٧٦١٣ بیمار لە پەتاگە خاسەو بوینە، و بڕ وەرگرەیل واکسینەگە رەسیە ١١٤١٤٥.

related

تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق لە ٩٠٠٠ رەد کەن

Date: 2021-07-13 14:34:56
تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق لە ٩٠٠٠ رەد کەن

داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق و بەرزەوبوین مردنەیلی

Date: 2021-07-16 13:45:59
داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق و بەرزەوبوین مردنەیلی

٥٥ مردن و زیاتر لە ٩٠٠٠ تووش هاتن کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-07-25 13:43:15
٥٥ مردن و زیاتر لە ٩٠٠٠ تووش هاتن کۆڕۆنا لە عراق

عراق زیاتر لە ٨ هەزار تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-07-05 14:15:12
عراق زیاتر لە ٨ هەزار تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

کۆڕۆنای عراق.. داوەزین مردن و تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل

Date: 2021-07-17 14:03:33
کۆڕۆنای عراق.. داوەزین مردن و تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل

عراق زياتر لە ١٢ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-07-26 13:12:40
عراق زياتر لە ١٢ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق رەسنە نزیک ٩ هەزار

Date: 2021-07-06 13:15:29
تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق رەسنە نزیک ٩ هەزار

كۆڕۆنای عراق.. زیاتر لە ١١ هەزار تووشهاتن و ٦٣ مردن

Date: 2021-08-03 13:27:22
كۆڕۆنای عراق.. زیاتر لە ١١ هەزار تووشهاتن و ٦٣ مردن