عراق ٤١ مردن و ٨٦٩٨ تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-07-18T13:36:08+0000
عراق ٤١ مردن و ٨٦٩٨ تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان تۆمارکردن ٤١ مردن و ٨٦٩٨ تووشهاتن نوو وە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە ماوەی ٢٤ ساعەت گوزەیشتە.

وەزارەتەگە لەبەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وڵاتەگە هەمیش ٧٩٦٤ خاسەوبوین لە پەتاگە تۆمار کرد، بڕ وەرگرەیل واکسین دژوە ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە گشت عراق رەسیە ١١٤٥٦٦٥.

 

related

٨١ مردن لەوەر ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-07-22 13:39:42
٨١ مردن لەوەر ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە عراق

٣٠ مردن وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-06-28 14:06:03
٣٠ مردن وە کۆڕۆنا لە عراق

عراق بەرزترین ئامار تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-07-28 13:35:29
عراق بەرزترین ئامار تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

کۆڕۆنای عراق.. دووارە تووشهاتنەیل بەرزەو بوون

Date: 2021-07-11 13:38:02
کۆڕۆنای عراق.. دووارە تووشهاتنەیل بەرزەو بوون

ئەرا دوویەم رووژە.. عراق زیاتر لە ١٣ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-07-29 13:42:04
ئەرا دوویەم رووژە.. عراق زیاتر لە ١٣ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا تۆمار کەێد

تووشهاتنەیل رووژانەی کۆڕۆنای عراق لە ٧ هەزار رەد کەن

Date: 2021-06-30 13:24:25
تووشهاتنەیل رووژانەی کۆڕۆنای عراق لە ٧ هەزار رەد کەن

کۆڕۆنای عراق.. تووشهاتنەیل لەپای ٣ هەزار ئارام گرن

Date: 2021-06-06 14:24:10
 کۆڕۆنای عراق.. تووشهاتنەیل لەپای ٣ هەزار ئارام گرن

٤٤ مردن و زیاتر لە ٩ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-07-12 13:46:20
٤٤ مردن و زیاتر لە ٩ هەزار تووشهاتن کۆڕۆنا لە عراق