عراق شمارەی بەرزەوبۊین کۆرۆنا زیاتر لە 2300 تۊیشبۊی توومارکرد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-01-13T13:44:33+0000
عراق شمارەی بەرزەوبۊین کۆرۆنا زیاتر لە 2300 تۊیشبۊی توومارکرد

شەفەق نیوز/ تۊیشبۊین کۆرۆنا لە عراق، ئمڕوو سێشەممە، رەسیە لوتکە و شمارەی نوویگ توومار کرد لەماوەی 24 ساعات گوزەشتە. 

لە لیست ئامار رووژانەی پەتاگە  وەلایەن وەزارەتەگە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ،2385 تۊیشهاتن و 4 مردن و و370 خاسەوبۊین توومار کریایە

related

کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبۊن نوویگ لە مردنەیل و داوەزین تۊشهاتنەیل

Date: 2021-10-18 14:04:58
کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبۊن نوویگ لە مردنەیل و داوەزین تۊشهاتنەیل

کۆڕۆنای عراق.. ١٤ پارێزگا وەبی مردن و بەرزەوبۊین کەمیگ لە تۊیشهاتن

Date: 2021-12-24 14:44:18
کۆڕۆنای عراق.. ١٤ پارێزگا وەبی مردن و بەرزەوبۊین کەمیگ لە تۊیشهاتن

عراق ١٤٧١ تۊشهاتن نوو و ٢٢ مردن وە کۆڕۆنا توومار کەێد

Date: 2021-10-28 13:57:35
عراق ١٤٧١ تۊشهاتن نوو و ٢٢ مردن وە کۆڕۆنا توومار کەێد

  عراق...  زیاتر لە ٥٠٠ تۊشهاتن و ٩ مردن وە ڤایرۆس کۆڕۆنا

Date: 2022-01-05 14:20:00
   عراق...  زیاتر لە ٥٠٠ تۊشهاتن و ٩ مردن وە ڤایرۆس کۆڕۆنا

لە نووە... بەرزەوبۊین مردن و تۊیشهاتن وە ڤایرۆس کۆرۆنا لە عراق

Date: 2021-12-01 13:48:35
لە نووە... بەرزەوبۊین مردن و تۊیشهاتن وە ڤایرۆس کۆرۆنا لە عراق

عراق  بەرزەوبۊین نووێگ لە مردن و تۊشهاتن کۆرۆنا توومارکرد

Date: 2021-11-07 14:20:44
عراق  بەرزەوبۊین نووێگ لە مردن و تۊشهاتن کۆرۆنا توومارکرد

داوەزین تۊشهاتن و بەرزەوبۊین کەمیگ لە مردن کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-12-16 13:51:13
داوەزین تۊشهاتن و بەرزەوبۊین کەمیگ لە مردن کۆڕۆنای عراق

داوەزین تۊشهاتنەیل و بەرزەوبۊن مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-11-18 13:44:20
داوەزین تۊشهاتنەیل و بەرزەوبۊن مردنەیل کۆڕۆنای عراق