عراق زیاتر لە 2000 تۊشهاتن نوو کۆرۆنا توومار کرد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-01-12T13:50:15+0000
عراق زیاتر لە 2000 تۊشهاتن نوو کۆرۆنا توومار کرد

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە داوەزین نوویگ لە تۊیشهاتن کۆرۆنا توومارکرد رەسێدە نزیکەی دو هەزار تۊیشهاتن لەماوەی 24 ساعات گوزەشتە.       

وەزاڕەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسییە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ " تاقیگەیلیان 2037 تۊیشبۊی نوو، و281 خاسەوبۊین، و 5 مردن توومارکردنە. 

related

عراق داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنا توومار کەێد

Date: 2021-11-06 14:52:31
عراق داوەزین وەرچەویگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنا توومار کەێد

بەرزەوبۊین کەمیگ لە مردن وتۊیشهاتن کۆڕۆنای عراق  

Date: 2022-01-04 14:01:46
بەرزەوبۊین کەمیگ لە مردن وتۊیشهاتن کۆڕۆنای عراق   

بەرزەوبۊن تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-11-02 14:18:18
بەرزەوبۊن تۊشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

کۆرۆنای عراق 625 تۊشهاتن  و 16 مردن

Date: 2021-12-07 13:35:30
کۆرۆنای عراق 625 تۊشهاتن  و 16 مردن

کۆڕۆنای عراق.. ١٤ پارێزگا بی مردن و زیاتر لە ٤٠٠ تۊشهاتن

Date: 2021-12-15 13:59:07
کۆڕۆنای عراق.. ١٤ پارێزگا بی مردن و زیاتر لە ٤٠٠ تۊشهاتن

عراق زیاتر لە 800 تۊشهاتن و 18 مردن وە کۆرۆنا توومار کەێد

Date: 2021-11-17 13:42:06
عراق زیاتر لە 800 تۊشهاتن و 18 مردن وە کۆرۆنا توومار کەێد

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین گەپیگ لە تۊشبۊین و ئارامگردن مردن

Date: 2022-01-16 13:37:06
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین گەپیگ لە تۊشبۊین و ئارامگردن مردن

کۆڕۆنای عراق.. بڕ مردنەیلە کەفێدە نزیک ٢٣ هەزار

Date: 2021-10-24 13:49:18
کۆڕۆنای عراق.. بڕ مردنەیلە کەفێدە نزیک ٢٣ هەزار