عراق زیاتر لە ٣٠٠ تۊشهاتن کۆرۆنا توومار کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-01-14T13:29:26+0000
عراق زیاتر لە ٣٠٠ تۊشهاتن کۆرۆنا توومار کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی عراق، ئمڕوو جومعە، بەرزەوبۊین نوویگ لە تۊیشهاتن کۆرۆنا لەماوەی 24 ساعات گوزەشتە توومار کرد.  

وەزاڕەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: " تاقیگەیلیان 3266 تۊیشبۊی نوو و397 خاسەوبۊین و 8 مردن توومارکردنە.

related

بەرزەوبۊین فرەیگ تۊیشهاتنەیل  کۆرۆنای عراق

Date: 2022-01-10 13:30:41
بەرزەوبۊین فرەیگ تۊیشهاتنەیل  کۆرۆنای عراق

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊیشبۊین و مردن و خاسەوبۊیەیل کۆرۆنا

Date: 2021-12-05 13:37:43
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊیشبۊین و مردن و خاسەوبۊیەیل کۆرۆنا

کۆرۆنای عراق... داوەزین کەمیگ لە تۊیشهاتن و مردن

Date: 2022-01-19 13:59:38
کۆرۆنای عراق... داوەزین کەمیگ لە تۊیشهاتن و مردن

  کۆڕۆنای عراق.. تۊشهاتنەیل رووژانە دووارە بەرزەو بوون و داوەزین کەمیگ لە مردنەیل

Date: 2021-12-20 13:43:17
   کۆڕۆنای عراق.. تۊشهاتنەیل رووژانە دووارە بەرزەو بوون و داوەزین کەمیگ لە مردنەیل

تەندروسی عراق: هایمنە خراوترین شەپۆل پەتاگە

Date: 2021-07-28 14:45:14
تەندروسی عراق: هایمنە خراوترین شەپۆل پەتاگە

  ٣٧ مردن و ١٤١٢ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-10-27 14:04:15
   ٣٧ مردن و ١٤١٢ تۊشهاتن کۆڕۆنا لە عراق

کۆڕۆنای عراق.. 300 تۊشهاتنن و 3 مردن

Date: 2021-12-30 14:10:23
کۆڕۆنای عراق.. 300 تۊشهاتنن و 3 مردن

مردنەیل کۆڕۆنای عراق دووارە بەرزەو بوون

Date: 2021-11-25 13:33:37
مردنەیل کۆڕۆنای عراق دووارە بەرزەو بوون