عراق داوەزین گەورایگ لە تووشهاتنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-05-01T13:43:27+0000
عراق داوەزین گەورایگ لە تووشهاتنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو شەممە، داوەزین گەورایگ لە تووشهاتنەیل ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە دویاترین ٢٤ ساعەت تۆمار کرد.

وەزارەتەگە لەبەیانامەی هەڵوێست رووژانەی پەتا و واکسینەگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقێگەیلی ٥١٦٧ تووشهاتن نوو، و ٣٣ مردن، و ٧٢٩٥ خاسەوبوین تۆمار کردن.

related

زیاتر لە ٧ هەزار خاسەوبوین و ٥ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-05-03 13:50:48
زیاتر لە ٧ هەزار خاسەوبوین و ٥ هەزار تووشهاتن وە کۆڕۆنا لە عراق

خاسەوبویەکان لە کۆڕۆنای عراق لە تووشهاتنەیل بەرزترەو بوون

Date: 2021-05-04 13:12:47
خاسەوبویەکان لە کۆڕۆنای عراق لە تووشهاتنەیل بەرزترەو بوون

٤٩٠٢ تووشهاتن کۆڕۆنا و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل عراق

Date: 2021-05-10 13:26:47
٤٩٠٢ تووشهاتن کۆڕۆنا و بەرزەوبوین خاسەوبویەیل عراق

کۆڕۆنای عراق.. زیاتر لە ٥٠٠٠ تووشهاتن و ٦٥٦١ خاسەوبوین

Date: 2021-05-11 13:58:04
کۆڕۆنای عراق.. زیاتر لە ٥٠٠٠ تووشهاتن و ٦٥٦١ خاسەوبوین

کۆڕۆنای عراق.. داوەزین لە تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەکان

Date: 2021-04-24 13:28:56
کۆڕۆنای عراق.. داوەزین لە تووشهاتنەیل و بەرزەوبوین خاسەوبویەکان

رێژەی خاسەوبوین وەرانوەر تووشهاتنەیل کۆڕۆنا لە عراق بەرزەو بوود

Date: 2021-05-06 14:17:52
رێژەی خاسەوبوین وەرانوەر تووشهاتنەیل کۆڕۆنا لە عراق بەرزەو بوود

دەیان تووشهاتن وە کۆڕۆنا لەناو ئەوانەگ لە هیندستان هاتنەسەو

Date: 2021-05-12 13:36:06
دەیان تووشهاتن وە کۆڕۆنا لەناو ئەوانەگ لە هیندستان هاتنەسەو

کۆڕۆنا.. ٢٢١٨ تووشهاتن نوو و ٤٨ مردن لە عراق لەماوەی یەک رووژ

Date: 2020-12-01 12:35:08
کۆڕۆنا.. ٢٢١٨ تووشهاتن نوو و ٤٨ مردن لە عراق لەماوەی یەک رووژ