عراق داوەزین ئاشکرایگ لە تووشهاتنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-06-05T14:11:45+0000
عراق داوەزین ئاشکرایگ لە تووشهاتنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

شەفەق نیوز/ وەزارت تەندروسی وژینگەی عراق، ئمڕوو شەممە، داوەزینیگ لە تووشهاتنەیل ڤایڕۆس کۆڕۆنا لە دویاترین ٢٤ ساعەت تۆمار کرد، وەگەرد بەرزەوبوین کەمیگ لە مردنەیل.

وەزارەتەگە لەبەیانامەی هەڵوێست رووژانەی پەتاگە ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقێگەیلی ٣١٥٤ تووشهاتن نوو، و ٤٣٤٨ خاسەوبوین تۆمار کردن، وەگەرد ٣٠ مردن لەوەر پەتاگە.

related

کۆڕۆنای عراق.. تووشهاتنەیل لەپای ٣ هەزار ئارام گرن

Date: 2021-06-06 14:24:10
 کۆڕۆنای عراق.. تووشهاتنەیل لەپای ٣ هەزار ئارام گرن

کۆڕۆنای عراق .. خاسەوبویەکان لە یەک مەلیۆن رەد کەن

Date: 2021-05-09 13:54:40
کۆڕۆنای عراق .. خاسەوبویەکان لە یەک مەلیۆن رەد کەن

کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبوین نوویگ لە تووشهاتن و مردنەیل

Date: 2021-05-17 13:28:34
کۆڕۆنای عراق.. بەرزەوبوین نوویگ لە تووشهاتن و مردنەیل

عراق داوەزین ئاشکرایگ لە مردنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-05-30 14:48:09
عراق داوەزین ئاشکرایگ لە مردنەیل کۆڕۆنا تۆمار کەێد

عراق نزیکەی ٥٠٠٠ تووشهاتن و ٢٧ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-05-25 14:24:31
عراق نزیکەی ٥٠٠٠ تووشهاتن و ٢٧ مردن وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

کۆڕۆنای عراق.. شمارەی وەرگرەیل واکسینەگە لە نیم مەلیۆن رەد کەێد

Date: 2021-05-19 14:58:08
کۆڕۆنای عراق.. شمارەی وەرگرەیل واکسینەگە لە نیم مەلیۆن رەد کەێد

٤٢٦٢ تووشهاتن و ٢٦ مردن وە کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-06-03 15:15:01
٤٢٦٢ تووشهاتن و ٢٦ مردن وە کۆڕۆنا لە عراق

كۆڕۆنای عراق.. ٤٦١١ تووش هاتن نوو و ٢٢ مردن

Date: 2021-05-27 16:23:10
كۆڕۆنای عراق.. ٤٦١١ تووش هاتن نوو و ٢٢ مردن