شمارەی وەرگرەیل واکسین عراق لە ٥ مەلیۆن رەد کەێد و داوەزین تۊشهاتنەیل کۆڕۆنا

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-10-09T13:25:34+0000
شمارەی وەرگرەیل واکسین عراق لە ٥ مەلیۆن رەد کەێد و داوەزین تۊشهاتنەیل کۆڕۆنا

شەفەق نیوز٥ وەزارەت تەندروسی و ژینگەی عراق، ئمڕوو شەممە، راگەیان رەدکردن شمارەی وەرگرەیل واکسین دژوە ڤایرۆس کۆڕۆنا لە ٥ مەلیۆن کەس، و هەمیش باس داوەزین تۊشهاتنەیل ڤایرۆس کۆڕۆنای رووژانە کرد. 

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: شمارەی تۊشهاتنە نووەیلە رەسیە ١٢٢٧، وەگەرد ٣٣١٣ خاسەوبۊن،  و هەمیش ٢٨ مردن. 

وەزارەتەگە وتیش؛ شمارەی ئەوانەگ ئمڕوو واکسینەگە وەرگردنە رەسیە ١٢٢٤٢ کەس، تا گشت شمارەگە بڕەسێدە ٥ مەلیۆن و ١٨٠١ کەس.                

related

هەرچەن واکسین وەرگردگە.. تووشهاتن وەرپرسیگ عراقی وە کۆڕۆنا

Date: 2021-08-09 15:06:26
هەرچەن واکسین وەرگردگە.. تووشهاتن وەرپرسیگ عراقی وە کۆڕۆنا

عراق ٢١ مردن و زیاتر لە دوو هەزار تۊشهاتن وە کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-10-03 14:33:13
عراق ٢١ مردن و زیاتر لە دوو هەزار تۊشهاتن وە کۆڕۆنای عراق

٤١٥ هەزار تاقەبەش واکسین ڤایزەر روی وەرەو عراق و هەرێم کوردستان کەێد

Date: 2021-08-22 14:39:51
  ٤١٥ هەزار تاقەبەش واکسین ڤایزەر روی وەرەو عراق و هەرێم کوردستان کەێد

داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق و بەرزەوبوین مردنەیلی

Date: 2021-07-16 13:45:59
داوەزین تووشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق و بەرزەوبوین مردنەیلی

زیاتر لە ٤،٦ مەلیۆن مردن وە کۆڕۆنا لە جهان

Date: 2021-09-05 07:16:51
زیاتر لە ٤،٦ مەلیۆن مردن وە کۆڕۆنا لە جهان

سێیەم شەپۆل کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-06-26 09:37:08
سێیەم شەپۆل کۆڕۆنا لە عراق

زیاتر لە ١٥٠٠ تۊشهاتن نوو و ١٣ مردن وە کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-10-03 14:42:36
زیاتر لە ١٥٠٠ تۊشهاتن نوو و ١٣ مردن وە کۆڕۆنا لە هەرێم کوردستان

عراق زیاتر لە ٨ هەزار تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد

Date: 2021-07-05 14:15:12
عراق زیاتر لە ٨ هەزار تووشهاتن نوو وە کۆڕۆنا تۆمار کەێد