شمارەی تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق رۊی وە بەرزەوبۊن کەێد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-11-22T14:04:22+0000
شمارەی تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق رۊی وە بەرزەوبۊن کەێد

شەفەق نیوز/ هەڵوێست پەتا و واکسین رووژانە لە ڤایرۆس کۆرۆنا لە عراق،  ئمڕوو دووشەممە،  رۊیکردن شمارەی تۊشهاتنەیل وەرەو بەرزەوبۊن وەرانوەر رووژەیل گوزەیشتە نشان دا.    

وەزارەت تەندروسی و ژینگەی عراق لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاقێگەیلی ١٨٢١٥ تاقیکردنەوە ئەنجام دانە لەناویان ٨٢٩ تۊشهاتن نوو ئاشکرا کریا.  

وەگورەی بەیاننامەگە؛ شمارەی مردنەیل لەوەر بیماری کۆرۆنا رەسیە ٢١ کەس، و شمارەی خاسەوبۊیەیلە رەسیە ١٨٢١ کەس، و هەمیش ١١١٦٢٧ کەس ئمڕوو واکسین وەرگردنە.       

related

کۆڕۆنای عراق.. بڕ مردنەیلە کەفێدە نزیک ٢٣ هەزار

Date: 2021-10-24 13:49:18
کۆڕۆنای عراق.. بڕ مردنەیلە کەفێدە نزیک ٢٣ هەزار

کۆرۆنای عراق... مردن و تۊیشهاتن  لە بەرزەوبۊن وەردەوامە

Date: 2021-11-08 14:33:35
کۆرۆنای عراق... مردن و تۊیشهاتن  لە بەرزەوبۊن وەردەوامە

کۆڕۆنای عراق.. داوەزین مردنەیل و بەرزەوبۊن تۊشهاتنەیل

Date: 2021-11-03 13:17:41
کۆڕۆنای عراق.. داوەزین مردنەیل و بەرزەوبۊن تۊشهاتنەیل

کۆرۆنای عراق.. داوەزین مردنەیل و ئارامگردن تۊشهاتنەیل

Date: 2021-11-19 14:55:51
کۆرۆنای عراق.. داوەزین مردنەیل و ئارامگردن تۊشهاتنەیل

کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊشهاتن و داوەزین مردنەیل کۆرۆنا

Date: 2021-11-29 14:11:16
کۆرۆنای عراق... بەرزەوبۊین تۊشهاتن و داوەزین مردنەیل کۆرۆنا

زیاتر لە هەزار تۊشهاتن و ٢٧ مردن کۆڕۆنا لە عراق

Date: 2021-11-09 14:13:16
زیاتر لە هەزار تۊشهاتن و ٢٧ مردن کۆڕۆنا لە عراق

بەزەوبۊین تۊشهاتن و مردنەیل  کۆرۆنا لە عراق

Date: 2021-11-04 14:14:12
بەزەوبۊین تۊشهاتن و مردنەیل  کۆرۆنا لە عراق

داوەزین گەورەیگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-11-20 14:21:28
داوەزین گەورەیگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق