سێ پارێزگای عراق لەوەر گەرمی بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە دەن

سێ پارێزگای عراق لەوەر گەرمی بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە دەن
2024-07-10T06:04:46+00:00
شەفەق نیوز/ پارێزگای مبسان، بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو پەنجشەممە دا.

دیوان پارێزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: حەبیب موزاهر فەرتووسی پارێزگار میسان بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا رووژ پەنجشەممە 11 / 7 / 2024 دا، ئەوەشش لەوەر بەرزەوبوین پلەی گەرمی.

وەرجەیە پارێزگایل بەسرە و دیوانیە بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا رووژ پەنجشەممە دان، لەوەر بەرزەوبوین پلەی گەرمی.

Shafaq Live
Shafaq Live