کۆرۆنای عراق...بەرزەوبوین کەمیگ لە مردن و داوەزین تویشهاتن

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-03T13:59:34+0000
کۆرۆنای عراق...بەرزەوبوین کەمیگ لە مردن و داوەزین تویشهاتن

شەفەق نیوز/ وەزارەت تەندروسی عراق، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزین کەمیگ لە تویشهاتن وە ڤایرۆس کۆرۆنا توومارکرد وەگەرد بەرزەوبوین مردنەیل لەماوەی 24 ساعات گوزەشتە.  

وەزارەتەگە لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: " تاقیگەیل 1252 تویشهاتن نوو ،و4207 خاسەوبوین، وەگەرد 3 مردن توومارکردنە". 

وەزارەتەگە دویکە سێشەممە، 1344 تویشهاتن و2875 خاسەوبوین وەگەرد دوو مردن توومارکرد.

related

بەرزبۊین نووێگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-11-14 13:37:00
بەرزبۊین نووێگ لە تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

بەرزەوبۊن کەمیگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2021-12-26 13:22:31
بەرزەوبۊن کەمیگ لە مردن و تۊشهاتنەیل کۆڕۆنای عراق

یەک مردن و 100 تویشهاتن وە کۆرۆنا لە عراق

Date: 2022-05-27 16:57:07
یەک مردن و 100 تویشهاتن وە کۆرۆنا لە عراق

هەلقوڵان نوویگ لە تۊیشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

Date: 2022-01-24 14:31:31
هەلقوڵان نوویگ لە تۊیشهاتن و مردنەیل کۆڕۆنای عراق

بەرزەوبوین نوویگ لە تویشهاتنەیل کۆڕۆنا وئارامگردن مەردنەیل لە عراق

Date: 2022-06-30 15:02:31
بەرزەوبوین نوویگ لە تویشهاتنەیل کۆڕۆنا وئارامگردن مەردنەیل لە عراق

کۆرۆنای عراق...داوەزین لە مردن و تۊشهاتنەیل

Date: 2022-03-30 13:45:14
کۆرۆنای عراق...داوەزین  لە مردن و تۊشهاتنەیل

کۆرۆنای عراق.. 1156 تۊشهاتن  و 26 مردن

Date: 2021-11-05 15:10:33
کۆرۆنای عراق.. 1156 تۊشهاتن  و 26 مردن

داوەزین گەورەیگ لە تۊشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق

Date: 2022-02-26 13:55:16
 داوەزین گەورەیگ لە تۊشهاتنەیل کۆرۆنا لە عراق