ئەرا سێیەم رووژ...بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-01-13T08:40:47+0000
ئەرا سێیەم رووژ...بەرزەوبۊین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای عراقی و  بیگانە لە بازاڕە  ناوخۆیەێلە، ئمڕوو پەنجشەممە ، 13 کانون دۊیەم 2022    بەرزەو بۊی. 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت : نرخ فرووشتن یەک مسقال تەڵای عەیار 21 خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە دوکانەیل بڕ فرووشتن جادەی نەهر بەغداد رەسیە 375 هەزار دینار، نرخ سەنینی رەسیە 371 هەزار، نرخ فرووشتن رووژ چوارشەممە  374 هەزار دینار بۊی. 

پەیامنیرمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقال تەڵای عراقی بەرزەوبۊین وە خوەی دی لە پای 345 هەزار دینار وە نرخ سەنینی رەسیە 341 هەزار دینار. 

لە باوەت نرخ تەڵا لە دوکانەێل زەرەنگەریل نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 خەلیجی ها لە ناوەنی 375 هەزار دینار و و380 هەزار دینار، نرخ تەڵای عراقی ها لە ناوەنی 345 هەزار و 350 هەزار دینار.

related

بەرزەوبۊین کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-12-08 09:20:08
بەرزەوبۊین کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-06 09:14:29
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-06 10:54:12
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-25 09:10:08
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-20 10:02:31
بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-24 07:53:49
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Date: 2021-12-21 09:59:47
داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-06-23 09:45:49
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق