ئەرا دویەم رووژ...داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-22T07:55:54+0000
ئەرا دویەم رووژ...داوەزین  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەرێم کوردستان  داوەزیا.      

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 148300 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. 

دویکە سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 148400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.     

پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد داوەزیا، ک نرخ فرووشتن رەسیە 148500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 147500 دینار.                  

لەهەولێر پایتەخت کوردستانیش نڕخ دۆلار داوەزی، نڕخ فروشتنی رەسیە 148475 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نڕخ سەنینی 148250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

related

داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-04-14 08:09:19
داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-02-21 07:26:09
بەرزەوبۊین  نرخ دۆڵار لە بەغداد و هەولێر

داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2022-06-15 07:54:50
داوەزین  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-05-30 14:49:04
بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2021-11-17 07:42:42
داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

ئەرا چوارەم رووژ...بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-04-05 07:44:49
 ئەرا چوارەم رووژ...بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

بەرزەوبۊین کەمیگ لە  نرخ دۆڵار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-01-12 07:30:42
بەرزەوبۊین کەمیگ لە  نرخ دۆڵار لە بەغداد و هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-05-07 15:36:14
داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد