داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەی بەغداد و هەولێر

2023-01-21T14:01:08.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت، و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ ١٦٥٠٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٦٥٤٠٠ دینار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لەناو دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد داوەزیا، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٦٦٠٠٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٦٤٠٠٠ دینار عراقی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار ئەمریکی وەگەرد بەسیان بۆرسە هەمیش داوەزین توومار کرد، ک نرخ فرووشتن ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٦٥٢٥٠ دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٦٥٢٢٥ دینار عراقی.

 

Shafaq Live
Shafaq Live