داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-20T15:34:38+0000
داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت، داوەزیا.  

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، لەبان ١٤٨٣٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.  

شەوەکی ئمڕوو، نرخ دۆلار رەسیە ١٤٨٥٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی. 

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد داوەزی، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٨٧٥٠ دينار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٤٧٧٥٠ دینار عراقی.   

related

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2022-02-05 07:38:40
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2022-06-04 07:55:10
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد

داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2021-11-17 07:42:42
داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2022-03-01 07:38:32
بەرزەوبۊین  نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەولێر

Date: 2022-04-12 07:19:31
داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەولێر

ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

Date: 2022-01-13 07:43:58
ئارامگرتن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-05-12 15:29:29
بەرزەوبوین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

بەرزەوبۊین کەمیگ لە نرخ دۆڵار لە بەغدا و ئارامگردنی لە  هەولێر

Date: 2021-12-09 07:49:25
بەرزەوبۊین کەمیگ لە نرخ دۆڵار لە بەغدا و ئارامگردنی لە  هەولێر