داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-04T15:07:20+0000
داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت، داوەزی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ ١٤٨٥٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.  

شەوەکی ئمڕوو، نرخ ١٠٠ دۆلار ئەمریکی رەسیە ١٤٨٦٥٠ دینار عراقی.  

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد داوەزی، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٩٠٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٤٨٠٠٠ دینار عراقی.   

related

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2022-05-21 07:43:25
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-06-28 15:34:12
داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغدا

Date: 2022-01-23 14:56:46
ئارامگردن نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغدا

داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2021-12-29 08:13:50
داوەزین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و داوەزینی لە هەرێم کوردستان

Date: 2021-12-06 07:34:13
ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و داوەزینی لە هەرێم کوردستان

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-15 15:33:50
داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-03-08 07:43:45
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

داوەزین کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-04-25 07:40:17
داوەزین  کەمیگ نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر