داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-06T08:08:25+0000
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت، وەشیوەی کەمیگ داوەزیا. 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی لە بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، شەوەکی ئمڕوو، رەسیە ١٤٨٦٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی. 

رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، نرخ دۆلار رەسیە ١٤٨٦٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.   پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٩٠٠٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٤٨٠٠٠ دینار عراقی.     

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بۆرسەی دۆلار لە رووژەیل پشوو فەرمی کار نیەکەێد، وەلێ  نرخ فرووشتن دۆلار دوکانەیل ئاڵشتکردن رەسیە ١٤٨٧٥٠ دینار عراقی وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە ١٤٨٦٥٠ دینار عراقی.  

related

بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

Date: 2022-01-18 07:23:05
بەرزەوبۊین نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەولێر

بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد وجیگربۊنی لە هەولێر

Date: 2022-04-03 07:38:07
بەرزەوبۊن نرخ دۆلار لە بەغداد وجیگربۊنی لە هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

Date: 2022-05-31 14:53:29
داوەزین  نرخ دۆلار  وەگەرد بەسیان بازاڕەیل بەغداد

ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

Date: 2022-07-18 08:02:56
ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و داوەزینی لە هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد

Date: 2022-03-12 07:40:04
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد

ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم کوردستان

Date: 2021-11-28 07:37:44
ئارامگرتن نرخ دۆڵار لە بەغدا و هەرێم کوردستان

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و داوەزینی لە هەولێر

Date: 2022-05-10 07:41:10
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و داوەزینی لە هەولێر

داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

Date: 2022-04-21 07:41:08
داوەزین  نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر