داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسە

2023-01-22T13:37:53.000000Z

شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیا، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەو بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 164100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 164500 دینار عراقی.

 پەیامنێر ئاژانسمان وتی: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد داوەزیا، ک نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 165000 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 163000 دینار عراقی.                                                                                                                                                                            

 لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار ئەمریکی وەگەرد بەسیان بۆرسە داوەزیا، ک نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 165750 دینار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 165725 دینار عراقی.

Shafaq Live
Shafaq Live