داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەرێم کوردستان

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-04-05T08:30:16+0000
داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز/ ئمڕوو دووشەممە، نرخ دۆلار لە بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد. داوەزیا و لە هەرێم کوردستان ئارام گرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەی سەرەکی کیفاح لە بەغداد ١٤٦٨٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی تۆمار کرد، و بۆرسەی حارسیە ١٤٦٧٥٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی تۆمار کرد.

دوێەکە یەکشەممە، نرخ دۆلار لە بۆرسەی سەرەکی کیفاح رەسیە ١٤٧٠٠٠ دینار.

پەیامنێرەگەمان ئاماژە کرد ک نرخ فرووشتن و سەنەین لە دوکانەیل ئاڵشتکردنەکان لە بازاڕە ناوخۆیەکان لە بەغداد ئارام گرد، ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٧٥٠٠ دینار، و نرخ سەنین رەسیە ١٤٦٥٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان نرخ دۆلار ئارامی وەخوەی دی ک نرخ فرووشتن رەسیە ١٤٧١٠٠ دینار، و نرخ سەنین رەسیە ١٤٦٨٠٠ دینار وەرانوەر ١٠٠ دۆلار ئەمریکی.

related

داوەزین نرخ دۆلار وەرانوەر دینار عراقی

Date: 2021-01-02 07:19:29
داوەزین نرخ دۆلار وەرانوەر دینار عراقی

بەرزەوبوین كەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

Date: 2020-11-17 08:13:23
بەرزەوبوین كەمیگ لە نرخ خەرج دۆلار لە بەغداد وهەرێم کوردستان

نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان بەرزەو بوود

Date: 2021-01-18 08:09:21
نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان بەرزەو بوود

دویای ئەو بەرزەوبوین گەورا.. نرخ دۆلار لە بەغداد و کوردستان داوەزیەێد

Date: 2020-12-15 07:36:43
دویای ئەو بەرزەوبوین گەورا.. نرخ دۆلار لە بەغداد و کوردستان داوەزیەێد

ئەرا دوویەم رووژ..ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و کوردستان

Date: 2021-02-14 07:53:40
ئەرا دوویەم رووژ..ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغداد و کوردستان

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و کوردستان

Date: 2020-12-29 07:41:42
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و کوردستان

ئەرا چوارەم رووژ لەشوون یەک.. داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و کوردستان

Date: 2021-02-25 07:49:52
ئەرا چوارەم رووژ لەشوون یەک.. داوەزین نرخ دۆلار لە بەغداد و کوردستان

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان

Date: 2021-03-17 07:40:25
بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و هەرێم کوردستان