داوەزین نرخ تەڵا لە بەغدا وهەولێر

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-09-19T09:20:37+0000
داوەزین  نرخ تەڵا لە بەغدا وهەولێر

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای عراقی و  بیگانە، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕە ناوخۆیەیلەی بەغدا و لە هەرێم کوردستان داوەزین  وە خوەی دی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت : نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عەیار 21 خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت، رەسیە 342 هەزار دینار، ونرخ سەنینی رەسیە 338 هەزار، 344 نرخ دویکە یەکشەممە توومارکریایە.

پەیامنیرمان وتیش: نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عراقی داوەزین وە خوەی دی لە پای 312 هەزار دینار وە نرخ سەنینی رەسیە  308 هەزار دینار.

لە باوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریلە، نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 خەلیجی ها لە ناوەنی 340  هەزار دینار و 350 هەزار دینار، نرخ تەڵای عراقی ها لە ناوەنی 310 هەزار و 320 هەزار دینار.

نرخ تەڵا لە بازارەیل هەولێر داوەزین وە خوەی دی نرخ

مسقالیگ تەڵای عەیار  24 وە  395 هەزار  و مسقالیگ تەڵای عەیار 21 وە 355 هەزار و مسقالیگ تەڵای عەیار 18 وە 300 هەزار.

related

جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-07-04 09:02:48
جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-02-10 08:41:04
 بەرزەوبۊن نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

Date: 2021-12-01 08:41:31
داوەزین نرخ تەڵا لە بازارەیل عێراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-06-02 09:27:13
 بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-06 09:41:11
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-04-29 08:46:15
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بەغدا و جیگیربوینی لە هەولێر

Date: 2022-08-17 08:41:09
 داوەزین نرخ تەڵا لە بەغدا و جیگیربوینی لە هەولێر

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-04-18 09:41:07
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق