داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-22T08:45:22+0000
داوەزین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای عراقی و  بیگانە لە بازاڕ  ناوخۆیەێلە، ئمڕوو چوارشەممە ، 22 حوزەیران 2022    داوەزی. 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت : نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عەیار 21 خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە جادەی نەهر رەسیە 376 هەزار دینار، نرخ سەنینی رەسیە 372 هەزار، نرخ فروشتن رووژ سێشەممە  378 هەزار دینار بوی. 

پەیامنیرمان وتیش: نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عراقی داوەزین وە خوەی دی لە پای 336 هەزار دینار وە نرخ سەنینی رەسیە 332 هەزار دینار. 

لە باوەت نرخ تەڵا لە دوکانەێل زەرەنگەریل نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 خەلیجی ها لە ناوەنی 375 هەزار دینار و 385 هەزار دینار، نرخ تەڵای عراقی ها لە ناوەنی 335 هەزار و 345 هەزار دینار.

related

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-02-15 09:17:56
 بەرزەوبۊن نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-04-04 09:57:07
بەرزەوبۊن کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئەرا رووژ دۊیەم ..ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2021-12-20 09:07:56
ئەرا رووژ دۊیەم ..ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-04 09:27:58
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-09 12:30:53
 داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-06 09:14:29
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین گەورەیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-06-14 08:39:27
داوەزین گەورەیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-04-23 08:59:47
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق