داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-06-21T10:01:45+0000
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، لە بازاڕەیل بەغداد، ئمڕوو سێشەممە ٢١ حوزەیران ٢٠٢٢ ، داوەزیا.  

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت رەسیە ٣٧٨ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٧٤ هەزار دینار.  

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسواڵ عەیار ٢١ تەڵای عراقی هەمیش داوەزین توومار کرد لەپای ٣٣٨ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٣٤ هەزار دینار.   

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریلە، نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ هالە ناونی ٣٨٠ هەزار دینار و ٣٩٠ هەزار دینار، و فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناونی ٣٤٠ هەزار دینار و ٣٥٠ هەزار دینار.  

related

ئارامگردن نڕخ تەڵا لەبازاڕەیل عراق

Date: 2022-06-12 09:07:48
ئارامگردن نڕخ تەڵا لەبازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-04-30 10:15:05
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

 ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2022-01-09 09:35:43
 ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-29 10:42:50
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-28 10:57:36
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-05-19 10:04:45
ئارامگرتن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-22 09:09:27
داوەزین کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊین کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2021-12-12 08:42:32
بەرزەوبۊین کەمیگ لە نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق