داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2021-09-09T07:45:19+0000
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی لە بازاڕە ناوخۆیەکان ئەرا ئمڕوو پەنجشەممە ٩ی ئەیلوول ٢٠٢١ داوەزیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بڕ فرووشەیل لە جادەی نەهر لە بەغداد،  داوەزین کەمیگ وەخوەی دی، تا نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپایی بڕەسێدە ٣٦٦  هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٦١ هەزار دینار.

ونرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار ٢١ لە تەڵای عراقی رەسیە ٣٣٦ هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە ٣٣١ هەزار دینار.

لەباوەت نرخەیل تەڵا لە بازاڕەیل زەڕنگەرەیل، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار ٢١ هالە ناونی ٣٦٥ هەزار و ٣٧٠ هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی هالە ناونی ٣٣٥ هەزار و ٣٤٠ هەزار دینار.

related

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-06-28 11:15:16
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-04 10:50:32
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-06-30 09:37:32
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-09 12:30:53
 داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-05 10:15:23
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نوویگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-08-10 12:03:13
داوەزین نوویگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-06 09:29:23
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-06 08:20:06
بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق