داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-05-10T08:46:30+0000
داوەزین  نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای عراقی و  بیگانە لە بازاڕە ناوخۆیەیلە، ئمڕوو سێشەممە ، ١٠ی ئایار  2022    داوەزی. 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت : نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عەیار 21 خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت، رەسیە 382 هەزار دینار، ونرخ سەنینی رەسیە 378 هەزار،  نرخ فروشتنی لە دویکە دوشەممە 384 هەزار توومارکریا.

پەیامنیرمان وتیش: نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عراقی داوەزین وە خوەی دی لە پای 342 هەزار دینار وە نرخ سەنینی رەسیە  338 هەزار دینار. 

لە باوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریلە، نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 خەلیجی ها لە ناوەنی 380 هەزار دینار و 390 هەزار دینار، نرخ تەڵای عراقی ها لە ناوەنی 340 هەزار و 350 هەزار دینار.

related

بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2021-11-11 11:36:36
بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-02-15 09:17:56
 بەرزەوبۊن نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عێراق

Date: 2021-12-22 09:22:11
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عێراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-06 09:14:29
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین کەمیگ نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-05-22 09:55:32
 داوەزین کەمیگ نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-30 10:03:36
 ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-09-08 09:08:13
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-05 08:41:30
بەرزەوبۊین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق