داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-05-11T09:40:19+0000
داوەزین  نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای عراقی و  بیگانە لە بازاڕە ناوخۆیەیلە، ئمڕوو سێشەممە ، 11ی  ئایار  2022    داوەزی. 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت : نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عەیار 21 خەلیجی و تورکی و ئەوروپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغدای پایتەخت، رەسیە 380 هەزار دینار، ونرخ سەنینی رەسیە 376 هەزار،  نرخ فروشتنی لە دویکە سێشەممە 382 هەزار توومارکریا.

پەیامنیرمان وتیش: نرخ فروشتن یەک مسقال تەڵای عراقی داوەزین وە خوەی دی لە پای 340 هەزار دینار وە نرخ سەنینی رەسیە  336 هەزار دینار. 

لە باوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەرەنگەریلە، نرخ فروشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 خەلیجی ها لە ناوەنی 380 هەزار دینار و 390 هەزار دینار، نرخ تەڵای عراقی ها لە ناوەنی 340 هەزار و 350 هەزار دینار.

related

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-05-15 08:42:48
ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-21 08:45:57
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-07-14 09:38:45
 بەرزەوبوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-20 10:02:31
بەرزەوبۊین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-30 10:03:36
 ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئەرا رووژ دۊیەم ..ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2021-12-20 09:07:56
ئەرا رووژ دۊیەم ..ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-03 09:22:29
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن گەورەیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-05 09:18:19
بەرزەوبۊن گەورەیگ لە نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق