داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Category: هــــه‌واڵ عــیراق

Date: 2022-08-03T10:26:39+0000
داوەزین  نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

شەفەق نیوز/ نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، (3 ئاب 2022) لە بازاڕەیل عێراق داوەزی. 

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 لە تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوروپایی لە بازاڕەیل جادەی نەهەر بەغدای پایتەخت رەسیە  367 هەزار دینار،  و نرخ سەنینی رەسیە 363 هەزار دینار، دویکە چوارشەممە 369 توومار کریایە.  

پەیامنێرمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی داوەزین وەخوەی دی لەپای327 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 323 هەزار دینار.  

لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکان زەڕنگەرەیلە، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 هالە ناونی 365 هەزار دینار و 375 هەزار، و نرخ فرووشتن یەک شەممە تەڵای عراقی هالە ناونی 325 و 335 هەزار دینار.  

related

جیگربوین نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

Date: 2022-06-30 11:17:24
 جیگربوین نرخ تەڵا لە بازارەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-12-25 09:00:37
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-10-19 09:01:24
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-03-06 09:41:11
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-06-28 11:15:16
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

ئارامگردن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-05-25 09:06:49
ئارامگردن  نرخ  تەڵا لە بازاڕەیل عراق

بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2022-01-25 09:30:38
بەرزەوبۊن نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق

Date: 2021-11-04 10:15:05
داوەزین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل عراق